Termine

 • Freitag, 27. Oktober 2017
  Spartag    ::  Diverses
 • Freitag, 27. Oktober 2017 14:00 - 15:00
  50+ Turnen    ::  Diverses
 • Mittwoch, 1. November 2017
  Wildwochen    ::  Diverses
 • Freitag, 3. November 2017 16:30 - 18:00
  Fußball    ::  Diverses
 • Sonntag, 5. November 2017 09:00 - 11:00
  Fußball    ::  Hengistzentrum
 • Samstag, 18. November 2017
  Hengistcup    ::  Hengistzentrum
 • Freitag, 24. November 2017
  Gelbe Säcke    ::  Hengistzentrum
 • Dienstag, 28. November 2017 16:00 - 17:00
  Fußball U 7    ::  Hengistzentrum
 • Dienstag, 28. November 2017 16:00 - 17:00
  Fußball U7    ::  Diverses
 • Dienstag, 28. November 2017 17:00 - 18:30
  Fußball U 12    ::  Hengistzentrum
 • Mittwoch, 29. November 2017 17:00 - 18:00
  Fußball U8    ::  Diverses
 • Donnerstag, 30. November 2017 16:00 - 17:00
  Fußball U7    ::  Diverses
 • Donnerstag, 30. November 2017 17:00 - 18:30
  Fußball U 12    ::  Diverses
Zurück nach oben